Предстои модернизация на корабоплавателния път по река Дунав

281

Интервю на Галя Савова с Павлин Цонев, изп. директор на ИАППД