Предстои модернизация на корабоплавателния път по река Дунав

209

Интервю на Галя Савова с Павлин Цонев, изп. директор на ИАППД