Предстои обновяване на пешеходния подлез пред жп гара Русе

112

Дневникът на репортера

През последната седмица на месец април приключиха текущите ремонти на два апартамента в ж.к. „Чародейка” Г – юг, блоковете №119, 107 и 303.

Текст: Лилия Рачева