Предстои обработка срещу кърлежи, бълхи и молци на територията на община Русе

102

В периода 29.06. – 01.07. на територията на община Русе ще се проведат следните дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД):

•        На 29.06.2022 г. от 06:00 до 08:30 ч. в гр. Русе – растителна защита на храстовидни насаждения /“Cotoneaster”, “Ligustrum” и чимшири/ срещу молци;

•        На 30.06.2022 г. от 06:00 до 08:30 ч. в гр. Русе – растителна защита срещу кестенов молец;

•        На 01.07.2022 г. от 06:00 до 08:30 ч. в кв. „Средна кула“, „Долапите“, „Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“ – дезакаризация срещу кърлежи и бълхи.

Препаратите, които ще бъдат използвани са „Ефциметрин 10 ЕК“, „Димилин 48 СК“ и “Айкън 10 КС”. Карантинният срок е 24 часа, като по това време се препоръчва на жителите да избягват досег с третираните площи.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден.