Предстои подновяване на договора за наем на автоматичната станция, измерващата органични и неорганични замърсители в Русе

96

С 33 гласа „за“ общинските съветници одобриха подновяването на договора за наем на автоматичната станция, измерваща концентрацията на фини прахови частици и органични замърсители в Русе.

„При встъпването ми в длъжност заварих само 2 станции за въздуха – държавни. Една от тях (разположена до Втора Пожарна) мереше и органика, но е в окаяно състояние и постоянно е счупена. При исканията ни да я ремонтираме и преместим, държавата отказва. Тя иска да я изведе от експлоатация поради липса на финанси да я поддържа, както и заради амортизирания апарат за органични съединения. Но с екипа ми успяхме да издействаме още 3 станции за Русе, които са общински. 2 от тях мерят фини прахови частици, а третата наехме от Белене и миналата година дооборудвахме, за да мери и органични замърсители“, поясни кметът Пенчо Милков.

Всяка година по график Изпълнителната агенция „Околна среда“ изпраща в Русе своята мобилна станция, мереща и органични съединения. Тъй като в последните години тя не показва превишения, за тази година агенцията не предвижда да я изпрати в града.

„Ако договорът с Община Белене не се поднови и предвид амортизацията на станцията до Пожарната, има голяма вероятност Русе да остане без станция за мерене на органични замърсители. Тази станция прави града ни независим от волята на държавата“, настоя кметът.

През изминалата седмица служители от отдел „Екология“ проведоха и анкетно проучване, в което се включиха 775 русенци, като над 95% от тях подкрепиха нуждата от станцията и непрекъснатия мониторинг на въздуха, който тя осигурява.

Към момента станцията, разположена в двора на бившето Помощно училище „Петър Берон“, разполага със система за измерване на ФПЧ и газанализаторна система за 24-часово измерване на бензен и летливи органични съединения (толуен, етилбензен, ксилени: орто, мета- пара- циклохексан, стирен). Данните са интегрирани в локалната компютърна система на станцията, а резултатите са достъпни за гражданите на сайта на Общината. До момента техниката не е регистрирала превишения в концентрацията на изброените съединения.

През 2021 г. станцията бе наета от Община Белене след проведен търг. Правото на ползването й бе за 24 месеца, които изтичат, което поражда и нуждата от подновяване на договора.