Приключи втората година от управленския мандат 2015-2019 на кмета Пламен Стоилов

1334

Приключи втората година от управленския мандат 2015-2019 на кмета Пламен Стоилов