Проведе се заключителна пресконференция на младежки информационно-консултантски център – Русе

1163

Проведе се заключителна пресконференция на младежки информационно-консултантски център – Русе
Репортаж: Галя Савова