Проведе се заключителна пресконференция на младежки информационно-консултантски център – Русе

662

Проведе се заключителна пресконференция на младежки информационно-консултантски център – Русе
Репортаж: Галя Савова