Проверки на сметосъбирането, текущи ремонти и предстоящи проекти в седмичния отчет на общината

155

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 20.12.2021 г.

Специалисти от отдел комунални дейности на община Русе извършиха проверки за нерегламентирано изхвърляне  на отпадъци от търговските обекти, както и за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали, тъй като въпреки подновените съдове за смет на някои места в града русенци продължават да се оплакват от разпилени около контейнерите боклуци.

Материал:Теодора Копчева