Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 – 2027 ще дава приоритет на интегрирани териториални инвестиции

126

Областният информационен център – Русе представи онлайн чрез фейсбук страницата проекта на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 – 2027, чието одобрение от ЕК предстои. Още по темата от Габриела Стефанова-експрет в ОИЦ-Русе