Програмата за развитие на човешките ресурси е първата одобрена програма за програмен период 2021 – 2027 г.

353

Бюджетът й е 1,9 млрд. евро и той ще бъде разпределен към 4 приоритета: „Насърчаване на заетостта и развитие на умения“; „Социално включване и равни възможности“; „Насърчаване на младежка заетост“; „Социални иновации“. Към момента има отворени две процедури за кандидатстване от страна бизнеса. За тях разказва Диана Аврамова, управител на ОИЦ-Русе.