Програма финансира изграждането на рампи и платформи до жилищата на хора с увреждания

186

Репортаж: Теодора Копчева