Проекта на плана за интегрирано развитие на Общината беше представен и обсъден с граждани 

119

Над 1000 анкети и повече от 80 проектни фиша са попълнили русенските граждани и организации във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Русе. Това стана ясно от преминалото вчера обществено обсъждане на проекта на стратегическия документ.

Зам.-кметът Златомира Стефанова, директорът на дирекция „Международно сътрудничество и проекти“ Ивайло Кадишев и експертите от отдел „Европейско развитие“, участвали в съставянето, разясниха значението на документа и изслушаха предложенията на гражданите в залата.

ПИРО очертава визията за развитието на Общината в следващите 7 години и необходимия ресурс за реализирането ѝ. Документът е свързан с всеки от основните стратегически документи в сферата на туризма, екологията, икономиката и иновациите, образованието, здравеопазването, социалните услуги и градската мобилност.

В процеса на разработването му активно бе включено местното население, като бяха разпространени и попълнени близо 1100 анкети от гражданите, бизнеса и научната общност. По-късно русенци имаха възможност да попълнят и проектни фишове с конкретни идеи, а в последния етап от комуникационната стратегия бяха организирани и фокус групи в различни тематични области.

На база стратегическата рамка, зададена от държавата, и гласа на гражданите, бяха очертани конкретни мерки, сред които:

– повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд;

– реконструкция на ключови улици за влизане в града;

– закупуване на електрически превозни средства или такива на алтернативно гориво за нуждите на обществения транспорт;

– изграждане на Младежки център;

– реконструкция на Доходното здание и ремонт на сградата на Художествената галерия;

– функциониране на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата;

– залесявания в градските и извънградски части;

–  изграждане на музей на р. Дунав и много други.

С подадено предложение, представено и в залата от вносителя, се предложи изграждането на спортен комплекс на открито и спортна стрелба на закрито в кв. Дружба. Подчертана бе и необходимостта от достъпна среда за хора с увреждания и майки с колички в града.

Индикативният бюджет за реализирането на мерките е 830 млн. лв., които включват финансиране от европейски програми, държавата и общинския бюджет.

Проектът на документа може да бъде разгледан тук, като се очаква финалният му вариант да бъде гласуван от общинските съветници на редовното им заседание през юли.