Проект „Заетост“ подпомага българския бизнес

430

Интервю на Лилия Рачева с Йорданка Генчева, гл.експерт в ДБТ- Русе

ЧАСТ 1
ЧАСТ 2