Проект на НЧ “Пробуда – 1901 г.“ съхранява местни обичаи и фолклорни традиции

48

Продължават дейностите по проект „Забравените северняшки хора и игри от русенския край“ на народно читалище “Пробуда – 1901 г.“, с. Николово. Той е финансиран по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“.

В помещението, приютило етнографската сбирка към читалището, Искра Тодорова-етнограф към Регионалния исторически музей – Русе, заедно с Марийка Генова-председател на “Пробуда – 1901 г.“ и проучвателски екип от деца и местни жители продължиха да работят по теренното проучване на местните обреди и игри. Екипът е сформиран от 17 души, като 14 от тях са ученици от ОУ“ Св.св. Кирил и Методий“, с. Николово.

След запознаването на децата със зимните обичаи и традиции, Искра Тодорова им разказа и за празниците от пролетно-летния календар на годината. На този етап това е свързано и с предстоящото лазаруване, както и с представянето на обичая „Пеперуда“. На учениците бяха раздадени въпросници, по които трябва да работят, като потърсят информация сред възрастните хора в Николово и околните села. Целта е да придобият умения как се снема и записва информация на терен за натрупване на знания за местната памет и традиции.        

Проектът ще продължи да реализира същинските задачи, които са поставени пред него – запазване на местните обичаи и фолклорни традиции, развитие и подпомагане на любителското творчество и разпространение на знания за родния край.

Проект  LI-2022-44 15/08/2022 г „Забравените северняшки хора и игри от русенския край“ е финансиран по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ по Национален фонд Култура.