Проект по 3D технологии с безплатни материали в интернет

127

Русенската търговско-индустриална камара и Бизнес Иновационен център Инобридж завършиха проект, от чиито високотехнологични резултати всеки желаещ може да се възползва и в момента. Той е свързан с така наречените Адитивни технологии – чуждица от английски, което ще рече технологии, които добавят нещо, било то стойност, знания или умения. В случая става въпрос за 3Д принтиране. Проектът е финансиран по програма Еразъм Плюс на Европейския съюз и е насочен към хората, работещи в творческите или креативните индустрии, включително към онези, които тепърва искат да започнат свой бизнес в тази сфери. Дейностите са осъществени от партньори от общо 7 държави, а Инобридж е партньорът от българска страна. Ръководител на проекта е Технологическия университет от Дъблин Ирландия.

Репортаж: Теодора Копчева