Проект съхранява колорита на рибарите от българския и румънския бряг на Дунав

1434

Репортаж: Теодора Копчева