Проект ще обучава възрастни що е умно сели и кръгова икономика

247

Русенска търговско-индустриална камара работи по проект „Смарт вилидж – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации”. В превод смарт вилидж означава интелигентно или умно село. Кръгова е икономиката, при която производството и потреблението се осъществява с минимален отпадък т.е. всичко произведено се употребява от една страна, а от друга – си произвеждаш това, от което имаш нужда. Един затворен кръг.

Репортаж: Теодора Копчева