Професионалните гимназии в унисон с новите технологии по проект на Русенски университет

1128

Интервю: Галя Савова