Профилактика на електронните табла по спирките прекъсва работата им за час

87

Утре, 11 август, от 14 часа ще се проведе профилактика на електронната система за известяване на пътуващите с градския транспорт. В резултат на това информационните табла, разположени в непосредствена близост до спирките, ще преустановят временно работата си до 15 часа на същия ден.

За времето на прекъсване Община Русе призовава гражданите да използват за ориентир сайта на „Общински транспорт Русе“ ЕАД или алтернативните приложения, известяващи часовете на пристигане и тръгване на превозните средства по линиите.