Профилактика на оралните заболявания при децата обсъждат специалисти по дентална медицина

157

Репортаж: Лилия Рачева