Проф. Аксиния Джурова представи поредицата „Изчезващата памет. Срещи по пътя“

300

В многотомното издание са  събрани срещите и разговорите с над 140 български художници от поколението между двете световни войни до днес.

Репортаж: Лилия Рачева