Проф.инж. Венелин Терзиев представя списание „Общество и здраве“ (І и ІІ част)

926

Интервю: Лилия Рачева

ЧАСТ I
ЧАСТ II