Проф. Христо Белоев откри обновената зала по музика в РУ „А. Кънчев”

93

Имат ли място новите технологии в часовете по музика и могат ли студентите да композират са въпроси, над които е работил екипът на катедра „Български език и литература, история и изкуство” в Русенския университет. В обновената зала по музика гл. ас. д-р Петя Стефанова с помощта на новата интерактивна учебна дъска представи интересен примерен урок.

Репортаж: Лилия Рачева