Първа пресконференция по проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“

786

Първа пресконференция по проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“ – ISR

Материал: Лилия Рачева и Галя Савова