Първа пресконференция по проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“

1631

Първа пресконференция по проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“ – ISR

Материал: Лилия Рачева и Галя Савова