Първо заседание на Щаба за зимна подготовка на Община Русе

720

Репортаж: Галя Савова