Първо заседание на Щаба за зимна подготовка на Община Русе

284

Репортаж: Галя Савова