Първо заседание на Щаба за зимна подготовка на Община Русе

131

Репортаж: Галя Савова