Пътешественикът Петър Ванев покори Континенталния преход

777

Репортаж: Лилия Рачева