Пътешествия в света на книгите за малките читатели на РБ“Любен Каравелов“

721

Репортаж: Лилия Рачева