Пътешествия в света на книгите за малките читатели на РБ“Любен Каравелов“

764

Репортаж: Лилия Рачева