Пясък от Сахара повишава нивото на праха във въздуха

159

Дневникът на репортера

През месец август преносът на пясък от пустинята Сахара e повишил нивата на фините прахови частици 10 микрона, отчитат от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Превишения на този показател са регистрирани през шест денонощия. Наблюдавано е и повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона, което според специалистите доказва, че превишенията през третата десетдневка на август се  дължат на пренос на пясъчни маси.

Материал: Теодора Копчева