Работата с гражданите е сред приоритетите на общинска администрация

296

Община Русе да бъде достъпна за  гражданите, а всички дейности на администрацията да са публични- това е един от приоритетите на кмета Пенчо Милков и неговия екип. Наред със седмичните отчети, русенци могат през сайта на общината да проследят всяка една стъпка по даден въпрос. Прозрачност и нулева толерантност към нерегламентирани практики също са предпоставка за привличане на големи инвеститори в общината. От общинска администрация са потърсили за контакт и работят за постигане на тази публичност с „Асоциацията прозрачност без граници“, „Центъра за изследване на демокрацията“, „Антикорупционния фонд „и „Програмата за достъп до информация“.