Работа по ремонти и бъдещи проекти отчита общинската администрация

162

Дневникът на репортера

Нови асфалтови настилки в междублокови пространства, подменено улично осветление, възстановяване на дъждоприемни шахти и ремонти на локални разрушения по пътни настилки включва седмичния отчет на общинската администрация в областта на комуналните дейности. Освен това са разпространени стикери с телефон за подаване на сигнали за редовността на обществения транспорт във всички кметства на Община Русе. Подновявана е също пътна маркировка, машинно са почистени ул.“Александровска“ и Централна градина, кея и няколко подлеза.

Материал: Теодора Копчева