РБ „Любен Каравелов” – работа в условия на ковид ограничения

297

Валентина Караджова от отдел „Обучение и квалификация” в русенската библиотека припомня кои отдели работят с читатели и кои услуги са дистанционни.

Интервю: Лилия Рачева