Регионален форум „Дигитализация и бъдещето на труда“ се проведе в Русе

1923
Драгомир Николов – изп. директор на Агенция по заетосттта

Агенцията по заетостта и КНСБ обсъждаха проблема с недостига на качествена работна сила в областта

Репортаж: Галя Савова