Редица проекти за развитието на жп транспорта в Русе представиха от НКЖИ

145

Дневникът на репортера

Намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор, повишаване на безопасността на превозите и осигуряване на предпоставки за увеличаване на конкурентоспособността на родните жп превозвачи са основните приоритети пред Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/. Друга цел, която си поставят от НКЖИ, е намаляването на шума и замърсяването, чрез пренасочване на товари от автомобилния към железопътния транспорт.