Режисьорът Тодор Анастасов: „Всеки е отговорен за собствения си живот“

870


Режисьорът Тодор Анастасов: Всеки е отговорен за собствения си живот

Интервю: Лилия Рачева