Ремонти, проверки и празнични събития в седмичния отчет на Общината

113

Ремонти на разрушени пътни участъци, нова пътна маркировка, преасфалтиране на улици, възстановяване на улично осветление в различни участъци в града и селата от община Русе, както и почистване на нерегламентирани сметища включва седмичният отчет на общинската администрация за изминалата седмица в сектор Комунални дейности. В областта на икономиката и международното сътрудничество експерти от Община Русе са участвали в семинар „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“. Инспекторите от Защита на потребителите са установили 4 нарушения, дадени са две предписания и са наложени две имуществени санкции.

Материал: Теодора Копчева