Ремонти, проекти, образование и разрешителни за строеж в седмичния отчет на Община-Русе

146

Дневникът на репортера

Община Русе започна строително-ремонтните дейности по възстановяването на стъпалата, които свързват Парка на Младежта с Музея на транспорта. Завърши и първият етап от изграждането на стълбище в Парка на Възрожденците към ул. „Ниш“; ремонтирано бе улично осветление в Басарбово, Семерджиево, Червена Вода и в кв. Долапите и това е само малка част от свършеното от общинската администрация и описано в седмичния отчет за извършените дейности в сферата на Комуналните дейности.

Материал: Теодора Копчева