Реплика на бродирания халат на Иван Вазов се съхранява в ПГО „Недка Лазарова“

479

Интервю на Лилия Рачева с инж.Диана Иванова,директор на учебното заведение

ЧАСТ І
ЧАСТ ІІ