Реставраторът Ясен Янков възстанови скулптура на Димитър Знаменов

827

Интервю: Лилия Рачева