Родители против мястото на търлата в Парка на младежта

192

Родители предприеха протестни мерки срещу разполагането на търлата по алеите на Парка на младежта, които минават край училище „Вяра, Надежла, Любов“, жилищни сгради и Тубдиспансера. Те не са съгласни с ел.кабелите, които минават по тревата, превозните средства върху тревните площи, употребата на алкохол досами училищната сграда, жилищни сгради и част от болницата.

Защо според тях панаирът трябва да се провежда на друго място – интервю на Теодора Копчева с една от майките, Юлия Стоянов.