РУО представи обобщено предложение за държавния план-прием за учебната 2018-2019 г.

1619

Следващата стъпка е предложението да е съгласувано с комисия в Министерството на образованието и в края на м. май планът-прием да е факт.

Репортаж: Галя Савова