Русенска област е на 10-о място по работна заплата

124

Дневникът на репортера

Според статистическите данни, средната месечна работна заплата за третото тримесечие на 2023-та годината в област Русе е 1 625 лева. Спрямо второто тримесечие тя се е увеличила с 24 лв., а в сравнение със същия период на миналата година е нараснала с 205 лева. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на настоящата година са получили работещите в сферата на „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 227 лв., следвани от работещите в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2 074 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 000 лв. – с 375 лв. или 23.1%  по-висока от тази за област Русе.

Материал: Теодора Копчева