Русенският театър е откривател на Жан Барбие и Надежда Птушкина

1284

Интервю: Лилия Рачева