Русенци могат да изпратят мнение за горенето на медицински отпадъци в Гюргево

132

Дневникът на репортера

Инвеститорът е преработил доклада си за оценка на въздействието върху околната среда – документ, който е задължителен преди взимането на решение за строеж на подобен тип предприятие, пише в писмо, изпратено от министъра на околната среда и водите Юлиан Попов до Общината и до инспекцията по околна среда. Докладът на българското екоминистерство е публикуван на официалния интернет сайт на МОСВ, а гражданите имат право да участват в процедурата по оценка на въздействието върху околната среда като изразят мнението си. Русенци могат да го направят в срок до 24 ноември, а Община Русе отново ще заяви отрицателното си становище по въпроса, след като разгледа подробно обновения доклад.

Материал: Теодора Копчева