Русенци от най-уязвимите групи ще получат подкрепа за социално включване

212

Изпълнителите и партньорите по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ представиха новата социална услуга в полза на хората, настанени в социалните жилища на Община Русе. Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“  и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ , като общият бюджет е в размер на 761 123, 15 лв.