Русенци са твърдо против изграждането на леярна в града

156

Русенци се обявиха категорично срещу изграждането и експлоатацията на леярна в рамките на града. Това стана ясно на публичното обсъждане на доклада, оценяващ екологичното въздействие, което производството на испанската фирма „Метал фусион“ би имало върху града и жителите му.

Въпреки уверенията на представителя на фирмата Серхио Хавиер Вийегас Диас, че ще бъдат създадени механизми за прозрачност на дейността й, много от гражданите заявиха недоверието си, че отливането на детайли от черни метали до 3 тона на ден може да бъде безвредно.

Според експертите, изготвили доклада за въздействието върху околната среда, единствените вещества, които ще се отделят в атмосферния въздух при производството, ще са общ органичен въглерод и прах.

Община Русе огласи категоричния си отказ, който бе заявен публично още на 11 юни. „Становището на Община Русе е отрицателно и ще използвам човешките си способности и поста, който заемам, за да отстоя мнението на гражданите“, заяви кметът Пенчо Милков, който лично присъства на обсъждането. Основен аргумент е, че фирмата не е спазила изискванията на местната управа за осигуряване на непрекъснат мониторинг на производството и поставяне на измервателни станции за качеството на въздуха в обсега си. Кметът припомни и факта, че фирмата бе санкционирана от Община Русе за неспазване на строителните разпоредби.

Обединени около идеята за недопускане на още едно замърсяващо производство в града, граждани организираха подписка. Тя ще бъде приложена към протокола от общественото обсъждане и предадена в срок на РИОСВ- Русе. Това е органът, чийто експертен съвет следва да реши дали „Метал фусион“ ще реализира своето инвестиционно намерение.