Русе домакин на форум за намаляване на въглерода, отделян от транспорта

284

От 10 до 13 май Община Русе ще бъде домакин на „Русенски иновационен лагер“. Партньори са Русенският университет и Асоциацията на Дунавските общини. А лагерът се провежда по програма „Науката среща регионите“. Темата е „Декарбонизация на транспорта за региона на град Русе в Зеления преход-изграждане на иновационен капацитет за бъдещето“. Декарбонизация в превод ще рече намаляване на емисиите на въглерод и въглеродни съединения, които отделят най-вече транспорта и транспортните средства. Което пък в дългосрочен план оказва влияние върху климата. А освен това и върху икономиката като се има предвид, че в Европа се търгува с така наречените въглеродни емисии – колкото по-малко от тях произвеждаме, толкова по-малко ще плащаме.

Репортаж: Теодора Копчева