Русе е част от мрежа за създаване на „Дунавски градски бранд“

211

Русе бе домакин на единия ден от двудневната конференция по проект Данюб Ар Би плюс, която се проведе последователно в Букурещ и Русе. Журналисти от цяла България плюс румънски колеги се запознаха в Букурещ и Русе от близо с възможностите за положителна промяна в така наречените „свиващи се“ или смаляващи се селища. Архитекти, представители на различни организации и специалисти представиха своите виждания за нововъведения и реформи така че градовете и селата от двете страни на Дунав по цялото протежение на реката да използват ефективно даненостите си – природни, исторически и културни, за да просперират най-вече в икономически аспект.

Репортаж: Теодора Копчева