Русе и Гюргево планират общи проекти за „По-зелен регион“

163

Дневникът на репортера

Ръководството на Община Русе проведе среща с ръководството на Община Гюргево на тема потенциално сътрудничество между двете общини по програма Интеррег Румъния – България. На нея са били обсъдени конкретни проектни идеи, във връзка с публикуваната покана по програмата по приоритетна ос 2 „По-зелен регион“. Това пише в седмичния отчет на общинската администрация в областта на икономиката и международното сътрудничество.

Материал: Теодора Копчева