Русе и Лом се сдобиха с нови спасителни баржи

224

Днес бяха кръстени двете нови баржи, снабдени с оборудване за реакция в извънредни ситуации, с които се сдоби ИА „Морска администрация“. Специализираните несамоходни плавателни средства ще служат за повишаване нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо – румънски участък от река Дунав. Кръстници на двете баржи с пристанища Русе и Лом станаха заместник – кметът на Община Русе Златомира Стефанова и Мария Цанкова – изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“.

Плавателните съдове са доставени за нуждите на морските администрации от българска и румънска страна по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net. Той е одобрен за финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по речните и морски пътища”. Общият бюджет на проекта е в размер на 5 699 612.87 евро, 85% от които се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Баржите разполагат с техника, за да могат да локализират разливи на гориво или на превозвани опасни субстанции от плавателни съдове. Имат и оборудване, което може да ликвидира пожар на кораб или друг плавателен съд. Този тип самоходни кораби могат да изпомпват и вода, ако плавателен съд се наводни.

На тържественото откриване присъстваха още заместник – кметът на Община Русе Димитър Недев, заместник – кметът на Община Белене Петър Ангелов, изпълнителният директор на съвместния технически секретариат за Програма IИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България Николета Минку, генералният директор на Румънската морска администрация Козмин Думитраче, заместник-генералният директор на Румънската морска администрация Разван Трандафир, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ кап. Венцислав Иванов и заместник-изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ Владимир Тодоров.

„Развитието на Дунав не трябва да бъде само в икономически аспект, ние трябва да се погрижим и за сигурността на реката“, каза зам.-кметът на Русе Златомира Стефанова, преди да именува баржата DSN – R. Тя подари на спасителния кораб компас със слънчев часовник.

А екипажите на двете плавателни средства си пожелаха те бъдат използвани колкото се може по-малко в бедствени ситуации.