Русе и малките населени места в общината са в готовност да посрещнат зимата

106

В Община Русе се състоя второто съвещание във връзка с подготовката за посрещане на зимния сезон. По време на него стана ясно, че град Русе и малките населени места от общината имат осигурени необходимите инертни материали, а снегопочистващата техника е в изправност.

На срещата присъстваха заместник-кметът Димитър Недев, директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, представители на кметствата на малките населени места в общината, ОД на МВР, Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и ръководителите на фирмите, ведомствата и организациите, участващи в подготовката на община Русе за зимния сезон.

Представителите на териториалните структури на изпълнителната власт, представителите на фирмите за поддържане на общинската пътна мрежа, както и фирмите доставчици на електро- и топлоенергия, природен газ и питейна вода изразиха готовност за предстоящия сезон. Дружествата имат задължение да отстранят всяка възникнала авария по такъв начин, че да не се нарушава придвижването по пътната и улична мрежа.

По време на съвещанието беше обсъдено създаването на организация за справяне със снеговалежите и заледяванията през зимния сезон, както и осигуряване на нормална проходимост и контрол на движението по общинските пътища и улиците в населените места на територията на община Русе. В тази връзка до знанието на присъстващите беше сведена заповед на кмета на Община Русе, изискваща при снеговалеж и заледяване всички административни ръководители на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества и домоуправители да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите. В заповедта се изисква още гражданите своевременно, чрез средствата за масова информация, да бъдат уведомявани за необходимостта от освобождаване на пътните участъци от паркирани моторни превозни средства при почистване на пътните настилки от сняг и лед, като при необходимост ще се налага принудителното им преместване без знанието на техния собственик.