Русе – част от национална кампания „Белодробно здраве във всички политики“

992

Интервю:Галя Савова